Persetiaan Pengakap

Written by Wong Kok Nian. Posted in Informasi

Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia, yang saya, dengan seberapa daya upaya saya, akan: - 

  1. Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara;
  2. Menolong orang pada setiap masa;
  3. Menurut Undang-Undang Pengakap.

Print