Page 1 of 3

Mengemaskini Rekod Tauliah Tetap

Arahan

Kepada Pemimpin-pemimpin yang dihormati,

Untuk makluman tuan/puan, senarai pemegang tauliah tetap online adalah direkod mulai pelaksanaan Sistem e-Tauliah sejak Tahun 2018.

Kepada pemimpin yang memegang tauliah tetap pemimpin sebelum Tahun 2018 dan masih aktif berkhidmat dalam mana-mana kumpulan di PPM Negeri Pulau Pinang, sila mengisi borang ini untuk mengemaskini maklumat perkhidmatan anda dalam pengkalan data Sistem e-Tauliah .

Adalah tanggungjawab pemohon untuk memastikan segala butiran permohonan adalah tepat, sebarang kesilapan tidak akan dilayan selepas borang dihantar kepada pengkalan data.

Sebarang bantuan teknikal sila email kepada Dr. Tan Kim Seah atau Ts. Wong Kok Nian, nyatakan nama, no. telefon, dan masalah yang dihadapi anda. Kami akan membalas dalam secepat mungkin.

Maklumat Peribadi

Name Pemimpin (Sama dengan IC)(*)
Invalid Input

Sila guna HURUF BESAR

No. Kad Pengenalan (MyKad)(*)
Invalid Input

Tanpa "-"

No Telefon(*)
Invalid Input

Emel(*)
Invalid Input

Maklumat Tauliah

Jenis Tauliah(*)
Invalid Input

Daerah(*)
Invalid Input

No Kumpulan(*)
Invalid Input

No Pendaftaran Kumpulan(*)
Invalid Input

Nama Sekolah(*)
Invalid Input

No Tauliah Tetap(*)
Invalid Input

Sila mengisi Nombor Sijil Tauliah Tetap yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat PPM Kebangsaan (HQ

Tarikh Sijil Tauliah Tetap dikeluarkan (HH/BB/TTTT)(*)
Invalid Input

Sila mengisi tarikh Sijil Tauliah Tetap yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat PPM Kebangsaan (HQ)

Sijil Tauliah Tetap(*)
Invalid Input

Sila muat naik (upload) Sijil Tauliah Tetap yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat PPM Kebangsaan (HQ). File size < 2MB.

Kad Keahlian Pengakap (Pemimpin)(*)
Invalid Input

Sila muat naik (upload) kad keahlian pengakap tahun semasa untuk menunjukkan anda masih aktif berkhidmat dalam kumpulan pengakap. Maklumat cetak pada kad keahlian pengakap mesti sama dengan maklumat cetak pada Sijil Tauliah Tetap Pemimpin. File size < 2MB.

Sijil Manikayu 2 Butir
Invalid Input

Sila muat naik (upload) Sijil Manikayu (jika ada). File size < 2MB.

Perakuan Permohonan(*)
Invalid Input

{Arahan Admin:body}