Visi

Visi Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang adalah:

Menggembelingkan segala usaha seluruh peringkat kepengakapan ke arah menjadikan Pergerakan Pengakap satu pertubuhan beruniform yang aktif dan progresif serta dapat menyumbang ke arah melahirkan generasi muda yang cergas, berdisiplin dan berilmu selaras dengan aspirasi pembangunan negara dan negeri Pulau Pinang.

Print

  • Alamat: Wisma Pengakap, Solok Scottland,
    10450 Pulau Pinang, Malaysia
  • Tel: +604-828 2506

Show Route

Like Us