Visi

Written by Wong Kok Nian on . Posted in Ibu Pejabat PPMNPP

СНПЧ А7 Сургут, обзоры принтеров и МФУ

Visi Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang adalah:

Menggembelingkan segala usaha seluruh peringkat kepengakapan ke arah menjadikan Pergerakan Pengakap satu pertubuhan beruniform yang aktif dan progresif serta dapat menyumbang ke arah melahirkan generasi muda yang cergas, berdisiplin dan berilmu selaras dengan aspirasi pembangunan negara dan negeri Pulau Pinang.

VISI