Ujian Sikap Pengakap Raja

Written by Wong Kok Nian on . Posted in Pengakap Remaja

Demi layak untuk mengambil Ujian Sikap Pengakap Raja, seseorang Pengakap mestilah mendapatkan Anugerah Rambu Pengakap Remaja.

Ujian Sikap Pengakap Raja terdiri daripada 4 bahagian utama iaitu : -
A. Tanggungjawab
B. Khidmat Masyarakat
C. Berdikari & Perkhemahan Pengembaraan
D. Kegiatan

Ujian Sikap Pengakap Raja merupakan suatu perkhemahan pengembaraan yang dijalankan di peringkat daerah yang berlangsung selama 5 hari dan 4 malam. Dalam masa itu, seseorang calon akan : -
1. menjalankan khidmat masyarakat sekurang-kurangnya 24 jam.
2. melawati tempat-tempat bersejarah.
3. diuji sikapnya sepanjang perkhemahan pengembaraan.
4. melakukan pelbagai aktiviti berpengakap.