Highlight

  • 20130922 Donate Blood Banner (small)
  • MH2013
  • Sambutan105

Pendaftaran Keahlian Tahunan 2017

Posted in Pengumuman dan Siaran

Pengetua & Guru Besar,
Sekolah-Sekolah Menengah & Rendah,
(Seperti dalam lampiran)

Tuan,

PENDAFTARAN KUMPULAN & KEAHLIAN PENGAKAP TAHUN 2017
Dengan hormatnya merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan diingatkan dan diminta untuk memperbaharui pendaftaran kumpulan dan keahlian Pengakap di sekolah tuan bagi tahun 2017. Adalah menjadi satu kesalahan menjalankan aktiviti kepengakapan tanpa pendaftaran. (Akta Parlimen 1968 : Persekutuan Pengakap Malaysia).

 

Kem Ujian Sikap Pengakap Raja 2016

Posted in Pengumuman dan Siaran

Dengansegalahormatnyainginsayamaklumkanbahawa Persekutuan Pengakap Malaysia NegeriPulau Pinang dengankerjasamaJabatanPendidikanNegeriPulau Pinang akanmenjalankanUjianSikapPengakap Raja 2016padaketetapanberikut :-


Tarikh                    : 09 – 12Disember2016
Tempat                : WismaPengakapNegeriPulau Pinang
Masa Pendaftaran            : 08:00 pagi        
Masa Bersurai            : 12:00 tengahhari
YuranPendaftaran            : RM20.00 (Setiappeserta)
Syarat-syaratPenyertaan    : PesertawajiblulussemuaujianskimapengakapremajadanmemakaiRambuPengakapRemaja

2.    Lampiran 1 yang dikepilkanadalahbahandanperalatan yang WAJIBdibawaolehpesertasemasaperkhemahandijalankan.

3.    Sebarangpertanyaandenganperkara di atas, silahubungikepada :-
Encik Chan Hong Wai di talian 012-4745113 atauemel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://penangscout.org/

Segalakerjasamadansokongandaripihak Tuan dalammenjayakan program yang telahdirancangkaniniamatdihargaidandidahuluidenganucapanribuanterimakasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA MELALUI BERPENGAKAP”
“PENGAKAP MENTRANSFORMASI GENERASI”


Yang MenjalankanTugas,

 (CHAN HONG WAI)
KetuaKemUjianSikapPengakap Raja 2016

icon Kem Ujian Sikap Pengakap Raja 2016 (1.37 MB)

KEM PENILAIAN ANUGERAH KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP NEGARA (RAMBU PENGAKAP MUDA) 2016

Posted in Informasi

Dengan segala hormatnya ingin saya maklumkan bahawa Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang akan menjalankan Kem Penilaian Anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara (Rambu Pengakap Muda) bagi Pengakap Muda di Sekolah Menengah pada ketetapan berikut:-
Tarikh : 05-06 November 2016
Tempat : Wisma Pengakap Negeri Pulau Pinang
Masa Pendaftaran : 08.00 Pagi (05 November 2016)
Masa Bersurai : 3.00 Petang (06 November 2016)
Yuran Pendaftaran : RM60.00 (Setiap Peserta)
Syarat-syarat Penyertaan : Peserta mesti lulus dalam semua Lencana-lencana Tinggi Pengkap Muda dan Pengambilan Kursus Ketua Patrol Pengakap Muda Negeri Pulau Pinang
2. Sehubungan itu, pengakap dari sekolah-sekolah menengah seluruh negeri Pulau Pinang akan dijemput untuk mengambil bahagian dalam kem penilaian ini. Setiap penyertaan akan dikenakan bayaran sebanyak RM60.00 (Untuk bahan-bahan Kem Penilaian Rambu Pengakap Muda dan Makanan Tengah Hari akan diberikan oleh Pihak Penganjur Kem)
3. Tujuan Kem ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pengakap disamping memberi peluang kepada para pengakap untuk menujuk ke arah yang tertinggi apabila menaik Pengakap Remaja. Dalam kem Penilaian ini juga akan dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain melalui tugasan dan projek-projek yang dijalankan.

Sebarang pertanyaan sila hubungi:
 Tan Peng Chong (016-4362656)

 

5. Lampiran 1 yang dikepilkan adalah bahan dan peralatan yang WAJIB dibawa oleh peserta semasa perkhemahan dijalankan.
Segala kerjasama dan sokongan dari pihak Tuan dalam menjayakan program yang telah dirancangkan ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih
“PENGAKAP MENTRANSFORMASI GENERASI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA MELALUI BERPENGAKAP”
Saya yang menjalankan tugas,
_________________
(TAN PENG CHONG)

 

icon Siaran dan Borang Kem Penilaian KPPN 2016 (2 MB)

JAMBORI DI UDARA KE-59 (JOTA) DAN JAMBORI DI INTERNET KE-19 (JOTI) DUNIA PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG 2016

Posted in Informasi

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2.         Sukacitanya dimaklumkan bahawa Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang (PPMPP) akan mengadakan program tersebut pada ketetapan berikut:

Tarikh : 15 Oktober 2016 (Sabtu)

Tempat : Wisma Pengakap Negeri Pulau Pinang

Masa    : Pendaftaran - 8.00 pagi  Program Tamat – 4.00 petang

 Yuran   : RM 12.00 (peserta akan menerima Sijil Penyertaan, Lencana Jambori dan  makan tengahari disediakan)

Aktiviti : Stesen radio amatur, stesen internet, aktiviti cabaran dan permainan

3.         Sehubungan itu, pihak PPMPP menjemput ahli-ahli Pengakap dan Pandu Puteri dari sekolah tuan/puan untuk menyertai program ini. Sila lengkapkan borang penyertaan yang dilampirkan dan fakskan ke Wisma Pengakap Pulau Pinang di talian 04-8287230 pada atau sebelum 10 Oktober 2016 (Isnin). Sebarang pertanyaan, sila hubungi En. Muhamad Haikal (019-5256946). Untuk maklumat lanjut dan muat turun borang penyertaan, sila layari laman sesawang www.penangscout.org.

Kesungguhan tuan/puan dalam memajukan pergerakan Pengakap dan Pandu Puteri di sekolah tuan/puan amat dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih.

 

icon Siaran JOTA 2016 (1.14 MB)

icon Borang JOTA 2016 (208.18 kB)

Scout are...